Pech Ryszarda Petru. Będzie mniej pieniążków...Poseł Ryszard Petru kilka miesięcy temu został tzw. posłem zawodowym. Wcześniej nie otrzymywał uposażenia poselskiego, pobierał jedynie dietę. Później z uwagi na różne kwestie osobiste, stracił źródła dochodu, dlatego wystąpił z wnioskiem o wypłatę uposażenia.I co się stało? Został ukarany przez prezydium Sejmu karą obcięcia połowy wynagrodzenia (przez jeden miesiąc) za obrazę prezydenta RP podczas obrad.

I zarób tu chłopie na rodzinę w tych czasach...

fot: YouTube

Komentarze