Oto grafika, którą musi poznać każdy! Polska poniosła największe straty osobowe w okresie II wojny światowej!


Polska poniosła relatywnie największe straty osobowe w okresie II wojny światowej. Obaj okupanci III Rzesza i ZSRR - jak przypomina IPN - prowadziły wobec obywateli II Rzeczypospolitej politykę eksterminacji: ludobójstwa, masowe wysiedlenia i deportacje.


Wiadomości TVP z okazji toczącej się debaty, sporządziły ciekawą grafikę:
Warto to wiedzieć i powtarzać wszystkim – Polska i Polacy również byli ofiarą II wojny światowej!

Źródło: Wiadomości TVP
fot: YouTube

Komentarze