Idą po polski majątek! Niemcy już dostają pieniądze, Ukraińcy szykują pozwy!


Polskie sądy coraz częściej przyznają odszkodowania dla obywateli Niemiec za majątki pozostawione w Polsce przez ich przodków. Istnieje uzasadniona obawa, że z podobnymi roszczeniami zaczną występować także spadkobiercy innych mniejszości narodowych, które kiedyś zamieszkiwały Polskę – piszą na łamach najnowszego numeru tygodnika Warszawska Gazeta dr Leszek Pietrzak.

Pierwsza fala roszczeń


Według informacji podanych przez Sąd Okręgowy w Olsztynie na jego wokandzie jest obecnie 20 spraw wniesionych przez obywateli Niemiec, których przodkowie zamieszkiwali kiedyś na terenie Warmii i Mazur. W pozwach tych domagają się oni odszkodowania, ponieważ, jak stwierdzają, polskie władze zmusiły ich przodków do zrzeczenia się majątku, zanim opuścili nasz kraj. Chodzi głównie o budynki, ziemię rolną, a także działki leśne, które były ich własnością, a które potem przejął polski Skarb Państwa. Twierdzą również, że do tej pory nie otrzymali z tego tytułu żadnego odszkodowania, chociaż takie miały im zostać wypłacone przez stronę niemiecką. I właśnie teraz postanowili dochodzić odszkodowania przed polskimi sądami. Te z kolei wcześniej czy później zasądzają im takie odszkodowanie. W grudniu ub.r. olsztyński sąd zasądził m.in. kwotę 670 tys. zł odszkodowania dla spadkobiercy rodziny Warmiaków, która w latach 70. wyjechała do Niemiec, pozostawiając w Polsce 40-hektarowe gospodarstwo rolne oraz 10-hektarową działkę leśną. Wydane przez Sąd Okręgowy w Olsztynie orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne i dotyczy jedynie części zgłoszonego przez spadkobiercę rodziny Warmiaków roszczenia. Toczą się jeszcze postępowania administracyjne odnośnie części nieruchomości wskazanej w roszczeniu i dlatego olsztyński sąd nie mógł wydać wyroku obejmującego całość tego pozwu. Na rozstrzygnięcie olsztyńskiego sądu czekają też inne pozwy niemieckich obywateli, których przodkowie zamieszkiwali na Mazurach. Jest jednak kwestią czasu, kiedy i one zostanę pozytywnie rozpatrzone przez olsztyński sąd.


Bardzo możliwe, że Sąd Okręgowy w Olsztynie zdoła w tym roku rozpatrzyć co najmniej kilka z nich i na pewno zapadnie w nich rozstrzygniecie podobne do tego, jakie wydane zostało w sprawie nieruchomości pozostawionych przez rodzinę Warmiaków. Krótko mówiąc, Skarb Państwa, czyli my wszyscy, zapłacimy im odszkodowanie. Pewne jest jedno: Polska będzie musiała w najbliższych latach zabezpieczyć dodatkowe pieniądze na wypłatę odszkodowań dla niemieckich obywateli, których przodkowie zamieszkiwali kiedyś Polsce. Liczba zgłaszanych przez nich pozwów rośnie. Od 2012 r. sądy cywilne na Warmii, Mazurach, Pomorzu i Dolnym Śląsku odnotowują systematyczny wzrost spraw, w których przedmiotem są roszczenia z tytułu pozostawionego w Polsce majątku. Spadkobiercy dawnych niemieckich właścicieli, którzy składają do polskich sądów takie pozwy, twierdzą, że przed wyjazdem do Niemiec ówczesne polskie władze zmuszały ich przodków do zrzekania się swoich majątków. Nagminnie oświadczają również, że ich rodziny nigdy nie otrzymały z tego tytułu odszkodowania. Pamiętajmy: przesiedlenia te odbywały się dobrowolnie i były częścią umowy międzypaństwowej. Fakt, że dziś możliwe jest windykowanie roszczeń, wynika z niedbalstwa władz PRL-u i późniejszych rządów, które nie uregulowały sprawy.

(…)

Więcej na łamach najnowszego numeru tygodnika Warszawska Gazeta!!Komentarze

  1. "Fakt, że dziś możliwe jest windykowanie roszczeń, wynika z niedbalstwa władz PRL-u i późniejszych rządów, które nie uregulowały sprawy." I to jest najważniejsze zdanie z całego artykułu.

    OdpowiedzUsuń
  2. a jak domgać się zwrotu majtku pozostawionego na ukrainie???? czy prawo działa tylko w jedną stronę???

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz