Hiszpański kościół zbacza z tradycyjnego kursu. Wygrywa tolerancja za wszelką cenę


Pary homoseksualne wychowujące dziecko i proszące o jego chrzest mają być traktowane tak samo, jak heteroseksualne – zdecydował wikariusz generalny hiszpańskiej diecezji Osma-Soria ks. Gabriel-Ángel Rodríguez.


Żeby nie było w tej materii żadnych wątpliwości, diecezja wydała stosowne wytyczne.

Ksiądz Rodríguez podkreśla, że pary homoseksualne proszące o chrzest dziecka mają być traktowane z „taką samą miłością i roztropnością”, co małżeństwa i rodzice samotnie wychowujący dziecko. Kapłani mają unikać: „sądzenia sumienia” par tej samej płci, nawet jeśli ich zdaniem, sposób życia wspomnianych „obiektywnie przeczy” nauczaniu Kościoła. Duchowieństwo ma w takich sytuacjach, zdaniem cytowanego kapłana, prezentować, podobnie, jak w innych sprawach: „takt duszpasterski”.

Wśród wskazówek zapisano też, że „osobiste przekonania” kapłanów, nie mogą wpływać na decyzje o udzieleniu chrztu czy dostępu do „katolickiej” edukacji dziecka. Nie wolno brać pod uwagę środowiska w jakim dziecko się wychowuje, ani stosunku jego opiekunów do moralności chrześcijańskiej.

Liberalne media i środowiska LGBT są zachwycone decyzją władz diecezji Osma-Soria. Uznały ją za przełomową i czekają na podobne zmiany w innych diecezjach, nie tylko hiszpańskich.


Za:pch24.plKomentarze