Zdrajcy nie znają prawa! Rezolucja PE ws. Polski narusza przepisy traktatów UE!


W ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim została przegłosowana rezolucja dotycząca Polski. Okazuje się, że europosłowie uchwalili niezgodny z prawem dokument!Prawnicy z instytutu Ordo Iuris przeanalizowali dokładnie cały dokument i znaleźli w nim wiele błędów.

Dlaczego? Bowiem podjęcie rezolucji w istotny sposób narusza założycielską dla Unii Europejskiej zasadę pomocniczości, ponadto akt Parlamentu zawiera arbitralne oceny polityczne wewnętrznej sytuacji państwa członkowskiego w zakresie niepodlegającym kompetencji instytucji EU. Tym samym akt Parlamentu Europejskiego stanowi nieuzasadnioną uzurpację kompetencji do ingerencji w sprawy wewnętrzne państwa członkowskiego – czytamy w ocenie prawników.

I dalej:

Tymczasem ani Parlament Europejski, ani tym bardziej Komisja Europejska, jako instytucja pozbawiona jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej ze strony obywateli UE, nie posiadają jakichkolwiek instrumentów wpływu na sprawy polityki wewnętrznej państw członkowskich.
W dokumencie czytamy również, że zdarzenia do których odnosi się rezolucja wykraczają poza właściwe instytucjom UE kompetencje w zakresie współpracy międzynarodowej między państwami członkowskimi, wkraczając w obszar suwerennej polityki wewnętrznej państwa członkowskiego.

Całość do przeczytania TUTAJ

Prawnicy wyraźnie obalają zasadność uchwalonej przez PE rezolucji, wskazują, iż jest ona nieobiektywna, a PE uzurpuje sobie prawo do oceny działań polskiego rządu, prezydenta RP, nie znając przy tym wszystkich aspektów prawnych sporu, oraz pomijając wiele faktów.

Brawa dla donosicieli i europosłów głosujących za rezolucją!
Komentarze