ONZ domaga się likwidacji okien życia w Polsce. Prawo do tożsamości ważniejsze od życia?


Komitet Praw Dziecka ONZ wzywa Polskę do likwidacji "okien życia". Powód? Każdy my prawo do tożsamości. Eksperci z ONZ wskazują, że okno życia jest barbarzyństwem. 

ONZ proponuje nam promowanie alternatywnych rozwiązań umożliwiających zrzeczenie się praw do dziecka.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, Mareka Michalaka to błąd. Michalak nie zgadza się z opinią ONZ i stwierdza, że nie możemy zaniechać inicjatywy, która może uratować życie.

A my pytamy: ważniejsze są przepisy i prawo dziecka do tożsamości czy jego życie? Czy może czegoś nie rozumiemy?

Dodamy od siebie, że gdzie trzeba tam ONZ nie interweniuje. Np. w Erytrei, Syrii czy Iraku – wojska ONZ docierają wszędzie za późno, a ludzie giną. Okazuje się, że organizacja – ogromna i potężna, która powinna bronić ludzi i chronić ich życie, nie spełnia do końca swojej roli, a przecież kraje członkowie płacą ogromne środki z własnych budżetów na jej cel.

Dlatego warto na koniec zapytać: nie ma ważniejszych spraw dla ONZ niż polskie okna życia, które – podkreślmy – watują życie i są wspaniałą inicjatywą?

Komentarze